Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu. Zajęcia te, prowadzone przez Panią Annę Zuchowską mają formę zabawy, dzięki czemu nauka angielskiego staje się prawdziwą przyjemnością.
Poprzez zabawę (m.in. oglądanie bajek w języku angielskim) lektor wprowadza nowe słówka oraz zwroty angielskie. Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę. Podczas odgrywania scenek dzieci przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym. Uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty pochodzące z najbliższego otoczenia.