Zajęcia programowe i metody nauczania

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.
W nauce dzieci wykorzystujemy kolorowe karty pracy wydawnictwa Mac Edukacja, które są dostosowane do nowej podstawy programowej.


Podręcznik " Przedszkole trzylatka" wychodzi naprzeciw potrzebom, możliwościom, zainteresowaniom małego dziecka. Mali bohaterowie - Ola i jej słonik Feluś - zapraszają do świata, który jest bliski przedszkolakom. Dzieci szybko i łatwo identyfikują się z bohaterami naszych książek, ponieważ łączą ich wspólne problemy i przeżycia.

Cechy pakietu " Przedszkole trzylatka " :
- rozwijanie kompetencji społecznych - przestrzeganie reguł obowiązujących w grupie  społecznej
- ćwiczenie koncentracji uwagi
- rozwijanie umiejętności uważnego patrzenia (organizowanie pola spostrzeżeniowego)
- ćwiczenie pamięci
- rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do nowych doświadczeń zmysłowych, radosne eksperymentowanie z farbą


Podręcznik " Przedszkole czterolatka " jest  nasycony fantazją i humorem, co sprawia, że dzieci mogą uczestniczyć w edukacyjnych zabawach w pełnej radości atmosferze odkrywania świata i własnych możliwości. Jego celem jest wielostronny rozwój przedszkolaków

Cechy pakietu " Przedszkole czterolatka " : - rozwijanie wyobraźni twórczej
- zachęcanie do samodzielności- wspomaganie rozwoju mowy dziecka- rozwijanie więzi emocjonalnej z rodziną, wprowadzanie dziecka w świat wartości- kształtowanie właściwych postaw społecznych
- uświadamianie znaczenia koleżeństwa i przyjaźni
- kształtowanie pojęć matematycznych
- budzenie zainteresowania kształtem, barwą i fakturą
- poznawanie różnych technik plastycznych
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania