Zajęcia taneczne

Zajęcia te, prowadzone przez Pana Jacka Wójcika, cieszą się wśród dzieci bardzo dużym zainteresowaniem. Raz w tygodniu nasi podopieczni uczą się podstaw tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Nauczanie odbywa się etapami: od kroków najprostszych poprzez stopniowe rozwijanie poznanych już figur i układów. Program zajęć jest zróżnicowany, w zależności od wieku dzieci. Poza mile spędzonym czasem, taniec doskonale wpływa na rozwój fizyczny dzieci, kształtuje ich poczucie rytmu oraz rozwija koordynację ruchową.