Logopedia

 

Dzieci od 5 roku życia z naszego przedszkola objęte będą opieką logopedyczną.
Terapia prowadzona jest przez logopedę mgr Justynę Nadolną.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:
- diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
- wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
- współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;