Rodzeństwa

Pakiet miesięczny za pierwsze dziecko (czesne + koszt wyżywienia).
Pakiet miesięczny za drugie dziecko ( 80 złotych czesne + 50 % stawki żywieniowej).
Pakiet miesięczny za każde kolejne dziecko – bark czesnego ( 50 % stawki żywieniowej).