Wpisowe

Wpisowe - 150 złotych  (w sytuacji zapisania do Przedszkola więcej niż jednego dziecka, opłata wpisowa pobierana jest tylko za jedno dziecko)

Opłata wpisowa zapewnia miejsce w przedszkolu przez cały rok. Jest to jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana przelewem na konto przedszkola  do 7 dni od podpisania umowy. W sytuacji rezygnacji przez Rodzica z przedszkola- opłata wpisowa nie gwarantuje miejsca w następnych latach edukacji.