Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia te mają na celu wdrożyć dziecko do rekreacji ruchowej uwzględniającej: profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki małego dziecka, wzmacnianie dużych grup mięśniowych, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej. Zachęcają też dziecko do aktywności ruchowej, której celem jest wyrobienie nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego. Prowadzone przez licencjonowanego fizjoterapeutę są świetną poranną rozgrzewką sprawiającą dzieciom wiele przyjemności i radości.