Przedszkole niepubliczne a punkt przedszkolny


Od kilku lat obserwujemy gwałtowny rozwój punktów przedszkolnych, czyli małych placówek, często osiedlowych, które mogą prowadzić tylko jedną grupę. Przybywa też, ale już w nieco wolniejszym tempie, przedszkoli prywatnych, na przykład w tym roku otwarte zostało nowe Przedszkole ABC we Wrocławiu. Punkty podlegają jednak odmiennym przepisom niż przedszkola publiczne oraz przedszkola niepubliczne.
Najważniejszą, z punktu widzenia rodzica, różnicą wydaje się być to, że przedszkole zobowiązane jest zatrudnić profesjonalną kadrę z uprawnieniami do nauki dzieci w wieku przedszkolnym – punkty przedszkolne nie mają takiego obowiązku. Nowe rozporządzenie pozwala ponadto rodzicom na pozostawanie na terenie placówki i pomocy w opiece nad maluchami.
Kolejnym istotnym aspektem jest fakt posiadania własnego, odgrodzonego placu zabaw. Takie miejsce muszą posiadać przedszkola, ale już nie punkty, choć większość z nich posiada mały ogród z piaskownicą. Wszystkie urządzenia znajdujące się na przedszkolnych placach zabaw muszą posiadać certyfikaty jakości.
Przedszkola niepubliczne obowiązane są tymi samymi restrykcjami, co przedszkola publiczne, dlatego też ich pełna nazwa to

 

przedszkola niepubliczne na prawach przedszkoli publicznych. By muc posługiwać się tym tytułem placówka ta musi przejść szczegółową kontrolę SANEPID-u i przeciwpożarową oraz odbiór budowlany i inspekcji pracy, których już nie przechodzi punkt przedszkolny. SANPID kontro

luje też blok żywieniowy, którego punkt nie musi nawet posiadać, a zatem nie jest zobligowany by podawać dzieciom posiłki. Poszczególne instytucje wyznaczają też odmienne restrykcje obu tym placówkom. Dla przykładu każda sala w przedszkolu powinna mieć łazienkę, dodatkowo pracownicy osobno swoją – w punkcie nie ma takich obostrzeń.
Dla przykładu, wspomniane we wstępie Przedszkole ABC zobowiązane jest posiadać, ponadto co wymienione powyżej, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych czy nowoczesny system wentylacji z rekuperacją, zapewniający ciągłą cyrkulację powietrza. Całe wyposażenie musi być wykonane z naturalnych surowców, dlatego znajdziemy tam naturalny parkiet, drewniane mebelki czy zabawki posiadające certyfikaty jakości. Przepisy określają nawet ilość okien w pomieszczeniu, tak by zapewnić prawidłową ilość wpadającego światła.
Resort edukacji, chcąc wyjść naprzeciw zbyt małej ilości miejsc w przedszkolach publicznych, uchwala przepisy ułatwiające zakładanie placówek podobnych do przedszkoli. Warto jednak, przed zapisaniem dziecka do którejś z tych instytucji, poznać różnice i podjąć świadomą decyzję.
źródło: materiał prasowy

źródło: materiał prasowy